RADA RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Nazwisko i imię Reprezentuje klasę Funkcja w Radzie Rodziców
Nowak Anna 1A Członek
Górna Anna 1B Członek
Jakubowska Lidia 2A PRZEWODNICZĄCY
Mularczyk-Czajka Joanna 2B SEKRETARZ
Spławska Bernadeta 3A Członek
Kropiewnicka Katarzyna 3B Członek
Szmyt Katarzyna 4A Członek
Chomska Monika 4B Członek
Marciniak Ewelina 5 Członek
Pawlak Iwona 6 Członek
Borowczyk Honorata 7A Członek
Furmaniak Lidia 7B Członek
Dutkiewicz Agnieszka 8A SKARBNIK
Matuszczak Monika 8B Członek