Rada Rodziców Szkoły Podstawowej

Rada Rodziców oddziałów gimnazjalnych

Karolina Mała – Przewodnicząca Paulina Bąk – Przewodnicząca
Aneta Ranka – Sekretarz Katarzyna Jęsiek – Sekretarz
Agnieszka Dutkiewicz – Skarbnik Marzena Skrzypczak – Skarbnik