RADA RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Nazwisko i imięReprezentuje klasęFunkcja w Radzie Rodziców
Kasperska Sylwia1ACzłonek
Daszkiewicz Olga1BCzłonek
Glapiak Joanna2ACzłonek
Hanusek Izabela2BCzłonek
Nowak Anna3ACzłonek
Górna Anna3BSEKRETARZ
Jakubowska Lidia4APRZEWODNICZĄCY
Sadowska-Glapiak Emilia4BZ-ca PRZEWODNICZĄCEGO
Spławska Bernadeta5ACzłonek
Bajon Aneta5BCzłonek
Dutkiewicz Agnieszka6ASKARBNIK
Skorupińska-Kudłaszyk Danuta6BCzłonek
Marciniak Ewelina7Członek
Golińska Bernadeta8Członek