Dyrektor

Data urzędowania

Antoni Kutzner

1869 – 1925

Edmund Wawrzynkiewicz

1925 – 1928

Marian Piechota

1928 – 1929

Feliks Siebner

1929 – 1930

Edward Tomiński

1930 – 1932

Edmund Handke

1932 – 1949

Ludwik Poprawski

1949 – 1950

Andrzej Urban

1950 – 1951

Wacław Zalisz

1951 – 1952
(po śmierci A. Urbana)

Bolesław Wachowski

1952 – 1953

Antoni Benrat

1953 – 1955

Izabella Zancewicz

1955 – 1961

Roman Balcerek

1961 – 1971

Teresa Ławniczak

1971
(po śmierci R. Balcerka)

Stefan Wypart

1.09.1971 – 31.01.1991

Janusz Zając

01.02.1991 – 31.03.2007

Jacek Glaser

02.04.2007 – 31.08.2007
(pełniący obowiązki dyrektora)

Bartłomiej Górny

1.09.2007 – obecnie