– Program Categories – Subjects

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla et nulla at tortor dictum egestas ut vitae ante. Sed imperdiet pulvinar est ut pulvinar. Sed in est neque. Suspendisse sit amet convallis orci, non suscipit erat. Pellentesque varius risus elit, ac consectetur elit cursus at. Phasellus aliquet laoreet gravida. Vivamus in neque magna. Nam nec …
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla et nulla at tortor dictum egestas ut vitae ante. Sed imperdiet pulvinar est ut pulvinar. Sed in est neque. Suspendisse sit amet convallis orci, non suscipit erat. Pellentesque varius risus elit, ac consectetur elit cursus at. Phasellus aliquet laoreet gravida. Vivamus in neque magna. Nam nec …
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla et nulla at tortor dictum egestas ut vitae ante. Sed imperdiet pulvinar est ut pulvinar. Sed in est neque. Suspendisse sit amet convallis orci, non suscipit erat. Pellentesque varius risus elit, ac consectetur elit cursus at. Phasellus aliquet laoreet gravida. Vivamus in neque magna. Nam nec …
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla et nulla at tortor dictum egestas ut vitae ante. Sed imperdiet pulvinar est ut pulvinar. Sed in est neque. Suspendisse sit amet convallis orci, non suscipit erat. Pellentesque varius risus elit, ac consectetur elit cursus at. Phasellus aliquet laoreet gravida. Vivamus in neque magna. Nam nec …

Nadchodzące wydarzenia

Kuratorium w Poznaniu

Wielkopolski Kurator Oświaty dr Igor Bykowski zaprasza na spotkania z dyrektorami szkół i placówek, którzy w roku szkolnym 2023/2024 przechodzą na emeryturę. Pierwsze z nich odbyły się w maju br., a podczas kolejnych spotkań w dniu 25 czerwca 2024 r. będzie okazja podziękować za dotychczasową pracę wszystkim odchodzącym dyrektorom z województwa wielkopolskiego: godz. 9.00 sala […] [...]

Od 1 września 2024 r. dzieci uchodźcze z Ukrainy zostają objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki w polskim systemie oświaty, analogicznie jak polscy uczniowie. Naukę online będą mogli realizować tylko uczniowie, którzy w roku szkolnym 2024/2025 pobierają naukę w klasie programowo najwyższej w szkole funkcjonującej w ukraińskim systemie oświaty. Świadczenie rodzinne […] [...]

Uprzejmie informuję, że Komisja powołana Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 356/24 z dnia 3 czerwca 2024 r. dokonała oceny merytorycznej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa wielkopolskiego w 2024 roku. Na podstawie wyników oceny Wojewoda Wielkopolski podjął decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego 61 organizacjom, które otrzymają […] [...]

Szanowni Państwo, Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na Forum Eksperckie pn. „Współpraca bez granic – nauczyciele na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji i uchodźstwa” online, które odbędzie się 26 czerwca 2024 roku. Spotkanie zorganizowane jest w ramach projektu UNICEF  „Szkoła dostępna dla wszystkich” (Accessible School for All). Szczegółowe informacje wraz z formularzem rejestracyjnym […] [...]

Ponad 2500 szkół przystąpiło już do programu “Aktywna szkoła”. Dziś, w czasie konferencji prasowej Minister Barbara Nowacka oraz Minister Sportu i Turystyki Sławomir Nitras podsumowali dotychczasowe działania i zachęcali nauczycieli, dyrektorów szkół do przystąpienia do programu. W konferencji wzięli również udział ambasadorzy programu: Edyta Litwiniuk, Grzegorz GABOR Jędrzejewski oraz Damian Bąbol. Polska szkoła może być […] [...]

Gmina Przemęt

Artykuł Ogłoszenie – nadleśnictwo Kościan jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

W dniu 9 czerwca 2024 r. w całym kraju zostały przeprowadzone wybory posłów do Parlamentu Europejskiego. Frekwencja w Gminie Przemęt wyniosła 30,86% (7,93 % na godz. 12:00 i 20,80 % na godz. 17:00). Wydano 3 372 ważnych kart do głosowania spośród 10 928 osób uprawnionych do udziału w wyborach. Szczegółowe dane o frekwencji w Gminie Przemęt dostępne Artykuł Wyniki głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w gminie Przemęt pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Informujemy, że w dniu 21 czerwca br. w sołectwie Perkowo odbędzie się zebranie w celu wyboru sołtysa oraz rady sołeckiej, w którym nie dokonano wyboru. Poniżej przedstawiamy termin zebrania: Lp.   Sołectwo      Data   Godzina  Miejsce 1. Perkowo 21.06.2024 r. godz. 1900 sala wiejska Artykuł Termin zebrania wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Perkowie pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

W środę, 12 czerwca, mieszkańcy kolejnych czterech sołectw gminy Przemęt mieli okazję wybierać swoich sołtysów oraz członków rad sołeckich. W Radomierzu zaufanie mieszkańców zdobył Mirosław Bernacki i to on objął ponownie funkcję sołtysa. W jego zespole znaleźli się Dariusz Kaźmierczak, Jarosław Klecha, Łukasz Kokornaczyk, Patrycja Michałowska, Klaudiusz Miś, Przemysław Solibieda oraz Jagoda Woś. W Solcu Artykuł Mieszkańcy oddali głosy. Kolejni sołtysi i rady sołeckie wybrane pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

We wtorek, 11 czerwca, mieszkańcy gminy Przemęt wzięli udział w zebraniach wyborczych, aby wybrać sołtysów oraz członków rad sołeckich. Wybory odbyły się w 3 sołectwach: Perkowie, Olejnicy oraz Kaszczorze. W Olejnicy sołtysem na kolejną kadencję pozostał Stanisław Firlej. Do rady sołeckiej wybrano Angelikę Galik-Szudra, Mirosława Józefowskiego, Danutę Mikołajczyk oraz Barbarę Olech. W Perkowie nie udało Artykuł Wyborów sołeckich ciąg dalszy pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym opracowano i przedłożono Radzie Gminy Przemęt Raport o stanie Gminy Przemęt za 2023 rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał  Rady Gminy. W dniu 26 czerwca 2024 r. o godz. 9.00 podczas Artykuł Zaproszenie do debaty nad Raportem o stanie Gminy Przemęt za 2023 rok pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Back to top