– Galeria zdjęć

Nadchodzące wydarzenia

Kuratorium w Poznaniu

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa wielkopolskiego, Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa wielkopolskiego na spotkania dotyczące m.in. wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2023/2024 oraz planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2024/2025. Harmonogram spotkań w załączeniu. 28 sierpnia 2024 r., bezpośrednio po spotkaniu z […] [...]

Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w jubileuszowej XXX Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej „Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych uczniów, studentów i nauczycieli”. Konferencja skierowana jest do nauczycieli, nauczycieli akademickich, dyrektorów szkół, doradców metodycznych, naukowców, przedstawicieli kuratorium i komisji egzaminacyjnych, samorządowców. Konferencja odbędzie się w Poznaniu w dniach 19 – 21 września 2024 r., z wykorzystaniem nowych technologii do zwiększenia […] [...]

Trwa nabór wniosków do projektu Aktywny do Kwadratu realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Ponad 7 000 szkół dołączyło do projektu, tworząc ponad 15 000 grup, które wypełnią boiska sportowymi aktywnościami! Zgłoszenia można przesyłać do końca lipca! Czym jest projekt Aktywny do Kwadratu? to pozalekcyjne zajęcia sportowe w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych to ciekawe treningi […] [...]

Do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania. Rozwiązania zawarte w projektowanym rozporządzeniu stanowią realizację tzw. „kamienia milowego” (numer porządkowy C9G) przewidzianego w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności. W […] [...]

Wielkopolski Kurator Oświaty podaje do wiadomości listę osób, którym powierzy stanowiska nauczycieli doradców metodycznych. Gratulujemy! [...]

Gmina Przemęt

Artykuł Uwaga – burze pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

    Artykuł Uwaga – burze pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

10 lipca 2024 roku odbył się odbiór inwestycji pod nazwą „Budowa drogi wewnętrznej do cmentarza w m. Solec Nowy”. W skład komisji odbiorowej wchodzili: Zastępca Wójta gminy Przemęt Waldemar Kalitka, Krzysztof Kubicki reprezentujący wykonawcę – firmę QBRUK, Renata Mehr – sołtys wsi Solec Nowy, Andrzej Włodarczak – inspektor nadzoru, przedstawiciele wydziału inwestycji i dróg Starostwa Artykuł Inwestycja zakończona. Nowa droga do cmentarza w Solcu Nowym oddana do użytku pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Pod koniec czerwca bieżącego roku podczas uroczystej gali, która miała miejsce w Warszawie, dokonano oficjalnego wręczenia certyfikatów oraz nagród specjalnych w IX Ogólnopolskim Konkursie „Przyjazny Urząd”. Kapituła Konkursowa Quality Institute nagradza i promuje jednostki szeroko rozumianego sektora publicznego, które cechują się wysoką jakością obsługi klienta, profesjonalizmem, nowoczesnym podejściem do zarządzania, uczciwością i rzetelnością w działaniu Artykuł „Przyjazny Urząd” oraz „Laur Kreatywności” chlubne wyróżnienia dla Urzędu Gminy pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Konsultacje społeczne dot. projektu drogi ul. Gwiaździstej w miejscowości Osłonin W związku z opracowywanym projektem budowy drogi ul. Gwiaździstej w miejscowości Osłonin zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konsultacje społeczne dotyczące ww. projektu, które odbędą się w dniu 18.07.2024 r. (czwartek) o godzinie 13:00. Spotkanie odbędzie się w sali wiejskiej w Osłoninie.   Konsultacje społeczne dot. projektu Artykuł Konsultacje społeczne dot. projektu dróg w Osłoninie oraz Kaszczorze pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Artykuł Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Back to top