Ferie zimowe

Kuratorium w Poznaniu

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych branżowych szkół II stopnia z terenu województwa wielkopolskiego Na platformie www.seo2.npseo.pl zamieszczony został arkusz monitorowania „Arkusz monitorowania organizacji kształcenia w branżowej szkole II stopnia” wynikający z podstawowych kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2020/21. Uprzejmie prosimy o wypełnienie arkusza monitorowania do końca maja 2021. Monitorowanie odbywać się będzie w tylko w […] [...]

Facebook, NASK i UNICEF Polska uruchamiają „Przystań w sieci” – ogólnopolski program szkoleniowy dla nauczycieli i uczniów Celem organizatorów jest dotarcie do 2 000 nauczycieli i 40 000 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (młodzież w wieku 13-19 lat) w Polsce. Założeniem twórców projektu „Przystań w sieci” jest wyposażenie odbiorców w kompetencje niezbędne do radzenia sobie […] [...]

Dnia 28.11.2020 roku o godzinie 10:00 rozpocznie się V Doroczna Konferencja Fundacji Vis Salutis. Hasłem przewodnim tegorocznej konferencji jest ‘’Dezintegracja pozytywna – izolacja w wolności, wolność w izolacji’’ na kanale  YouTube. Konferencja stanowi kontynuację prowadzonego od 2016 roku cyklu (odbywającego się dotychczas pod nazwą ,,Uzależnienia a wyzwania terapii i edukacji”), który z roku na rok […] [...]

Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne PTNk i V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie oraz Zakład Neurokognitywistyki Stosowanej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie po raz trzeci zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w III Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Mózgu. Podobnie jak w roku poprzednim, zgodnie z uchwałą Senatu PUM, dwóch Laureatów Olimpiady uzyska […] [...]

Na stronie internetowej Bezpieczniki Taurona znajdują się gotowe scenariusze lekcji dla nauczycieli oraz ciekawe, interaktywne zabawy dla uczniów, do przeprowadzenia w szkole lub w domu. „Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka” to program edukacyjny skierowany do uczniów szkół podstawowych. Dzieci, dzięki zabawie oraz ciekawym eksperymentom, nauczą się jak bezpiecznie korzystać z prądu oraz poznają zagrożenia z nim […] [...]

Zespół pracowników Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędów Statystycznych, przygotował dla nauczycieli pakiet scenariuszy wraz z załącznikami, dla przedszkoli oraz szkół podstawowych dla klas I – III oraz IV – VIII. Pakiet ten, ma na celu, wsparcie i urozmaicenie prowadzonych przez Państwa lekcji dotyczących Powszechnego Spisu Rolnego (PSR), który trwa od 1 września do 30 listopada […] [...]

Gmina Przemęt

Artykuł Ruszają e-wizyty w ZUS pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

WLGD serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla potencjalnych Beneficjentów Przedsięwzięcia 1.1.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społecznej. W ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społecznej będzie można realizować projekty w zakresie rozwoju małej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej oraz zachowania dziedzictwa lokalnego. Beneficjentami powyższych działań mogą być przede wszystkim organizacje pozarządowe, takie jak: stowarzyszenia, fundacje, kluby Artykuł ZAPROSZENIE pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Na terenie wsi Mochy nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w dniu 27 październik 2020r. w godzinach od 09:00 do 15:00 Artykuł Przerwa w dostawie energii elektrycznej w Mochach pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Szanowni Państwo, w dniu 23 października 2020 r. upływa termin składania wniosków i komentarzy do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przemęt. Opinie i komentarze do projektu zmiany studium można składać w następujących formach: pisemne opinie i komentarze do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przemęt, można przesłać na adres Urzędu Artykuł Zbliża się koniec terminu składania wniosków i komentarzy do projektu zmiany Studium pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Wraz z  powitaniem pani Jesieni w przedszkolu  w Przemęcie został zorganizowany konkurs plastyczny dla wszystkich przedszkolaków pod tytułem „Pani Jesień i jej dary”. Każdy przedszkolak, mógł wykonać tylko jedną pracę, techniką dowolną. W pracy można było wykorzystać prawdziwe dary jesieni, np. liście, kasztany, żołędzie i tym podobne. Dzieci z niewielką pomocą rodziców bardzo chętnie włączyły Artykuł Konkurs „Pani Jesień i jej dary” pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Na terenie wsi  Bucz nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w dniu 21 październik 2020r. w godzinach od 11:00 do 15:00 Artykuł Przerwa w dostawie energii w Buczu pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Back to top