Ferie zimowe

Ładowanie Wydarzenia

Nadchodzące wydarzenia

Kuratorium w Poznaniu

Wielkopolski Kurator Oświaty dr Igor Bykowski zaprasza na spotkania z dyrektorami szkół i placówek, którzy w roku szkolnym 2023/2024 przechodzą na emeryturę. Pierwsze z nich odbyły się w maju br., a podczas kolejnych spotkań w dniu 25 czerwca 2024 r. będzie okazja podziękować za dotychczasową pracę wszystkim odchodzącym dyrektorom z województwa wielkopolskiego: godz. 9.00 sala […] [...]

Od 1 września 2024 r. dzieci uchodźcze z Ukrainy zostają objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki w polskim systemie oświaty, analogicznie jak polscy uczniowie. Naukę online będą mogli realizować tylko uczniowie, którzy w roku szkolnym 2024/2025 pobierają naukę w klasie programowo najwyższej w szkole funkcjonującej w ukraińskim systemie oświaty. Świadczenie rodzinne […] [...]

Uprzejmie informuję, że Komisja powołana Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 356/24 z dnia 3 czerwca 2024 r. dokonała oceny merytorycznej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa wielkopolskiego w 2024 roku. Na podstawie wyników oceny Wojewoda Wielkopolski podjął decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego 61 organizacjom, które otrzymają […] [...]

Szanowni Państwo, Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na Forum Eksperckie pn. „Współpraca bez granic – nauczyciele na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji i uchodźstwa” online, które odbędzie się 26 czerwca 2024 roku. Spotkanie zorganizowane jest w ramach projektu UNICEF  „Szkoła dostępna dla wszystkich” (Accessible School for All). Szczegółowe informacje wraz z formularzem rejestracyjnym […] [...]

Ponad 2500 szkół przystąpiło już do programu “Aktywna szkoła”. Dziś, w czasie konferencji prasowej Minister Barbara Nowacka oraz Minister Sportu i Turystyki Sławomir Nitras podsumowali dotychczasowe działania i zachęcali nauczycieli, dyrektorów szkół do przystąpienia do programu. W konferencji wzięli również udział ambasadorzy programu: Edyta Litwiniuk, Grzegorz GABOR Jędrzejewski oraz Damian Bąbol. Polska szkoła może być […] [...]

Gmina Przemęt

Artykuł Ogłoszenie – nadleśnictwo Kościan jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

W dniu 9 czerwca 2024 r. w całym kraju zostały przeprowadzone wybory posłów do Parlamentu Europejskiego. Frekwencja w Gminie Przemęt wyniosła 30,86% (7,93 % na godz. 12:00 i 20,80 % na godz. 17:00). Wydano 3 372 ważnych kart do głosowania spośród 10 928 osób uprawnionych do udziału w wyborach. Szczegółowe dane o frekwencji w Gminie Przemęt dostępne Artykuł Wyniki głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w gminie Przemęt pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Informujemy, że w dniu 21 czerwca br. w sołectwie Perkowo odbędzie się zebranie w celu wyboru sołtysa oraz rady sołeckiej, w którym nie dokonano wyboru. Poniżej przedstawiamy termin zebrania: Lp.   Sołectwo      Data   Godzina  Miejsce 1. Perkowo 21.06.2024 r. godz. 1900 sala wiejska Artykuł Termin zebrania wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Perkowie pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

W środę, 12 czerwca, mieszkańcy kolejnych czterech sołectw gminy Przemęt mieli okazję wybierać swoich sołtysów oraz członków rad sołeckich. W Radomierzu zaufanie mieszkańców zdobył Mirosław Bernacki i to on objął ponownie funkcję sołtysa. W jego zespole znaleźli się Dariusz Kaźmierczak, Jarosław Klecha, Łukasz Kokornaczyk, Patrycja Michałowska, Klaudiusz Miś, Przemysław Solibieda oraz Jagoda Woś. W Solcu Artykuł Mieszkańcy oddali głosy. Kolejni sołtysi i rady sołeckie wybrane pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

We wtorek, 11 czerwca, mieszkańcy gminy Przemęt wzięli udział w zebraniach wyborczych, aby wybrać sołtysów oraz członków rad sołeckich. Wybory odbyły się w 3 sołectwach: Perkowie, Olejnicy oraz Kaszczorze. W Olejnicy sołtysem na kolejną kadencję pozostał Stanisław Firlej. Do rady sołeckiej wybrano Angelikę Galik-Szudra, Mirosława Józefowskiego, Danutę Mikołajczyk oraz Barbarę Olech. W Perkowie nie udało Artykuł Wyborów sołeckich ciąg dalszy pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym opracowano i przedłożono Radzie Gminy Przemęt Raport o stanie Gminy Przemęt za 2023 rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał  Rady Gminy. W dniu 26 czerwca 2024 r. o godz. 9.00 podczas Artykuł Zaproszenie do debaty nad Raportem o stanie Gminy Przemęt za 2023 rok pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Back to top