Ferie zimowe

Kuratorium w Poznaniu

Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs na stanowisko asystenta zastępcy dyrektora do spraw przedszkola i szkoły podstawowej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I – Berkendael) Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. [...]

Informujemy, że wniosek w sprawie wydawania zgody na prowadzenie kursu na kierownika wypoczynku i kursu na wychowawcę wypoczynku należy sporządzić korzystając z formularza on-line. Zadanie jest realizowane przez Wydział do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół. Informacji udzielają pani Małgorzata Buchert (tel. 600 839 120) i p. Agnieszka Dębiak-Król (tel. 780 386 028), e-mail: wns@ko.poznan.pl. [...]

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na terenie województwa wielkopolskiego, na rok szkolny 2023/2024: do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia, klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 110.1.3.2023 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 stycznia […] [...]

Szanowni Państwo Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności serdecznie zaprasza Państwa do udziału w darmowym spotkaniu informacyjnym na temat możliwości uzyskania dofinansowania oraz realizacji projektów w ramach sektora Erasmus+ Sport. Uczestnicy spotkania dowiedzą się między innymi: jak rozwijać siebie i swoją organizację/instytucję w dziedzinie sportu, promowania aktywności fizycznej oraz zdrowego trybu życia; jak […] [...]

Informacja o wynikach kontroli – Edukacja głuchych i niedosłyszących dzieci i młodzieży [...]

Zachęcamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do wzięcia udziału w X Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym „Poszukiwanie Talentów” organizowanym przez Polskie Towarzystwo Fizyczne oraz Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W konkursie nie trzeba rozwiązywać zadań fizycznych, a raczej pokazać swoją fascynację fizyką i pięknem świata widzianym oczami fizyka. Uczestnicy robią fotografie, nakręcają filmy, piszą eseje o zagadnieniach fizycznych. […] [...]

Gmina Przemęt

20 stycznia br. w Urzędzie Gminy Przemęt miało miejsce uroczyste wydarzenie – wręczenie honorowych odznak Polskiego Związku Judo. W imieniu związku, wręczenia odznaczeń dokonał wiceprezes Polskiego Związku Judo Józef Jopek. Srebrną odznakę otrzymał st.chor.sztab. Krzysztof Mol, natomiast brązową odznakę wręczono Zastępcy Wójta Waldemarowi Kalitce, ppłk Arkadiuszowi Sułek, mjr. Kamilowi Glab, por. Łukaszowi Szeremecie oraz sierż. Artykuł Przyznano Honorowe Odznaczenia pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Termin: 23 stycznia 2023 r. godz. 14.00 Miejsce: sala sesyjna Urzędu Gminy w Przemęcie   Porządek obrad sesji Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. Przedstawienie porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/61/15 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy Artykuł Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przemęt pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

W poniedziałek, 16 stycznia br.  odbyło się spotkanie sołtysów z terenu Gminy Przemęt z przedstawicielami samorządu gminnego – Wójtem Januszem Frąckowiakiem, Zastępcą Wójta Waldemarem Kalitką, Skarbnikiem Bożeną Ćwiklińską oraz pracownikami. Na spotkaniu poruszona została tematyka związana z przyznawaniem z budżetu gminy środków na rozwój sołectw, w tym na działania związane z organizacją spotkań integracyjnych i Artykuł Spotkanie z sołtysami pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Artykuł Informacja o wyłączeniu wody pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

  Wójt Gminy Przemęt przypomina przedsiębiorcom prowadzącym handel detaliczny, jak i gastronomiczny wyrobami alkoholowymi o obowiązku dokonania wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2023 r. Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa wyżej, wynikają z art. 11¹ ustawy z dnia 26 Artykuł Termin płatności I raty 2023 r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (dalej: „WFOŚiGW”) ogłasza, że od dnia 3 stycznia 2023 r. wchodzi w życie zmiana programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: „Program”). Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony zgodnie z obowiązującym po zmianie programem priorytetowym „Czyste Powietrze” oraz z załącznikami 2, 2a i 2b odpowiednio: dla wniosków o Artykuł ZMIANY W PROGRAMIE PRORYTETOWYM „CZYSTE POWIETRZE” pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Back to top