Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Kuratorium w Poznaniu

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie ma zaszczyt zaprosić kadrę kierowniczą szkół podstawowych z całej Polski na Konferencję  – Laboratoria Przyszłości w praktyce, która odbędzie się 9-10 grudnia 2022 r., w Hotelu Arche Poloneza w Warszawie (ul. Poloneza 87). Celem konferencji jest zainteresowanie programem Laboratoriów Przyszłości oraz projektem Ligi Robotów, zainspirowanie uczniów tematem cyfryzacji, nowych technologii, robotyki i programowania. Spotkanie zostało podzielone na trzy części, w trakcie których zaproszeni goście […] [...]

Szanowni Państwo, ruszył nabór uczestników do  Konkursu „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni”, konkursu historycznego organizowanego przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Przedsięwzięcie skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych jest konkursem dwuetapowym, bezpłatnym. Cel konkursu to rozwijanie wiedzy historycznej o stosunkach polsko-węgierskich i promowanie postaci zasłużonych dla Polski i Węgier. Tegoroczna edycja […] [...]

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu organizuje Forum Zmian Społecznych – Mikro zmiany makro wpływ? Rola innowacji w edukacji włączającej. Spotkanie odbędzie się  w czwartek, 1 grudnia 2022 r. w budynku Concordia Design przy ul.Zwierzynieckiej 3 w Poznaniu. Spotkanie jest skierowane do nauczycieli, rodziców, dyrektorów szkół i przedszkoli, pedagogów szkolnych, psychologów, terapeutów, kuratorów […] [...]

Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Adresatami działań Ochotniczych Hufców Pracy są: osoby młodociane, ze środowisk niewydolnych wychowawczo, które nie realizują obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, mają problemy z ukończeniem szkoły i potrzebują zdobycia kwalifikacji zawodowych, osoby w wieku 18-25 lat, […] [...]

Szanowni Państwo, Instytut Pamięci Narodowej zaprasza młodzież szkolną oraz opiekunów merytorycznych ̵ nauczycieli do udziału w ogólnopolskim konkursie „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie pracy pisemnej lub multimedialnej na wybrany przez siebie temat – na podstawie dostępnej literatury, zgromadzonych dokumentów, wspomnień i materiału ikonograficznego. Dla laureatów etapu centralnego przewidziana […] [...]

Szanowni Państwo, Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w międzynarodowym programie EUROPROF. Program jest realizowany wspólnie z hiszpańskim partnerem ORE Biurem Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce oraz instytutem Cervantesa w Warszawie. Ma na celu doskonalenie kompetencji dotyczącej znajomości języka hiszpańskiego wśród nauczycieli. Rekrutacja odbywa się dwa razy o roku (na poziom podstawowym wyłącznie […] [...]

Gmina Przemęt

W Kaszczorze przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym otwarto boisko wielofunkcyjne. Uroczystego otwarcia rozpoczęto od słów: „Dzisiaj spełniają się nasze marzenia”. Uczniowie z ogromną radością i niecierpliwością oczekują pierwszego meczu na nowej płycie boiska. Inwestycja kosztowała 867.242,74 zł. Na ten cel przemęcki samorząd pozyskał z Ministerstwa Sportu i Turystyki środki finansowe Artykuł Marzenia się spełniają. Nowe boisko przy szkole w Kaszczorze pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

W dniu dzisiejszym tj. 28.11.2022 r. pracownicy GCKiB w Przemęcie spotkali się z seniorami oraz pracownikami z Domu Dziennego Pobytu Senior+ w Błotnicy. Mimo tego, że do świąt pozostało jeszcze sporo czasu, już dziś postanowiliśmy wrócić wspomnieniami do tradycji związanych z Bożym Narodzeniem. Seniorzy z ogromną chęcią opowiedzieli o swoich wspomnieniach oraz wzięli udział w Artykuł Spotkanie z seniorami Domu Dziennego Pobytu Senior+ w Błotnicy pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Małe ale też potrzebne. Dnia 14 listopada 2022 r. miał miejsce odbiór zadania: „Budowa drogi gminnej z odwodnieniem powierzchniowym w miejscowości Sączkowo”. Prace polegały na wykonaniu drogi o długości 41,40 mb, wykonaniu robót ziemnych i nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie o powierzchni 139 m², a także ułożeniu ścieku z płyt ażurowych o powierzchni 20,50 Artykuł Nowa droga gminna w miejscowości Sączkowo! pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Dnia 15 listopada 2022 r. miał miejsce odbiór zadania: „Budowa ulicy Piaskowej i Końcowej (droga gminna wewnętrzna) w m. Nowa Wieś”. Prace polegały na wykonaniu drogi o długości 140 mb, wykonaniu robót ziemnych i nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie o powierzchni 560 m², ułożeniu ścieku z płyt ażurowych o powierzchni 58 m², a także Artykuł Odbiór drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś! pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

W dniu 22 listopada 2022 r. Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „Obra” Pan Krzysztof Piasek w towarzystwie Kierownika Wydziału Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu UG Przemęt Pani Marty Sobierajskiej  oraz członkini zgromadzenia ZM „Obra” Pani Patrycja Pabich przekazali nagrody szkołom z terenu gminy Przemęt za realizację przedsięwzięć pn: „Konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną wśród Artykuł Nagrody w konkursie upowszechniającym wiedzę ekologiczną rozdane pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Dnia 15 listopada 2022 r. miał miejsce odbiór zadania: „Budowa ulicy Zakątek (droga gminna wewnętrzna) wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w m. Kaszczor”. Prace polegały na wykonaniu drogi o długości 64 mb, wykonaniu robót ziemnych i nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie o powierzchni 199 m², a także ułożenia ścieku o powierzchni 11 m² Artykuł Zakończono budowę wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Kaszczor! pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Back to top