– Aktualności

Późną wiosną 2020 roku ukończone zostały prace przy pałacu w Buczu polegające m.in. na stworzeniu nowej nawierzchni dla spacerujących w tylnej części naszego kompleksu. Efekt końcowy można zaobserwować na co dzień. Nawierzchnia jest równa, idealnie wchłania wodę co stwarza poczucie komfortu spacerującym nawet w deszczowy dzień. Jednak nie wszystkim taki stan rzeczy odpowiada. Już w 2019 …
Szanowni Rodzice, uprzejmie informujemy, że komisje rekrutacyjne na swoich posiedzeniach w dniu 16-03-2021 rozpatrzyły pozytywnie wszystkie wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału zerowego, jak i klasy pierwszej naszej szkoły. Jednocześnie informujemy, iż w obowiązku rodzica w procesie rekrutacji, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Przemęt pozostaje jeszcze  potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
Szanowni Rodzice, w zakładce DLA RODZICÓW na naszej stronie umieściliśmy wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne w procesie rekrutacji do oddziału zerowego jak i klasy 1 szkoły podstawowej. Dokumenty niezbędne do złożenia w szkole są w wersji edytowalnej i mogą być wypełniane elektronicznie.
  1. Dokumenty rekrutacji do oddziału zerowego można pobrać ze strony szkoły w zakładce DLA …
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wolsztynie oferuje dzieciom, młodzieży i ich rodzicom oraz nauczycielom różnorodne formy wsparcia, także w sytuacjach kryzysowych. W celu skorzystania z pomocy należy skontaktować się telefonicznie i umówić na termin konsultacji, porady lub innej formy wsparcia. Kontakt: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wolsztynie ul. 5 Stycznia 5 tel. 68/ 384-20-82 665-181-242 ppppwolsztyn@wp.pl www.poradnia.powiatwolsztyn.pl

Kuratorium w Poznaniu

Migaj razem z nami to dziesięć multimedialnych książek pomocniczych do nauki polskiego języka migowego (PJM) przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych. Zachęcamy do korzystania. Autorami kursu są niesłyszący i słyszący specjaliści w zakresie surdopedagogiki lingwistyki migowej oraz nauczania języków obcych. Kurs odpowiada poziomom biegłości językowej od A1 do B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Każda część […] [...]

Komunikat w sprawie uzyskania pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty, powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty wicedyrektorowi lub nauczycielowi tej jednostki, przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty, powierzenia stanowiska dyrektora nowo zakładanej jednostki systemu oświaty. [...]

Szkolne chóry wyróżnione nominacją do nagrody Fryderyka 2021 w kategorii Muzyka Chóralna

Płyta pt. „Moniuszko inaczej śpiewany” to zbiór pięknych utworów zaczerpniętych z moniuszkowskich oper, Sonetów krymskich, czy Śpiewników domowych. Wykonawcami są chóry szkolne działające w ramach projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska. Album jest niezwykle unikatowy nie tylko ze względu na muzykę Stanisława Moniuszki w nowym ujęciu, ale także na udział 140 młodych artystów – uczniów […] [...]

Szanowni Państwo, to już minął rok od ogłoszenia pierwszej edycji Wojewódzkiego Konkursu Kształcenia Słuchu pt. „Ptaków śpiew”. Dziś ogłaszamy drugą edycję konkursu, który spotkał się z serdecznym przyjęciem społeczności uczniowskiej województwa wielkopolskiego. Okazało się bowiem, że wymagana w rywalizacji umiejętność rozpoznawania odgłosów ptaków, charakteryzowania ich melodii śpiewu, jak i interesujące szczegóły z ich życia są […] [...]

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie województwa wielkopolskiego Dotyczy: zgłoszenia zmiany numeru wyodrębnionego rachunku bankowego Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy, przekazywanych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii na wyodrębniony rachunek bankowy urzędu wojewódzkiego. Podstawą ich przekazania jest umowa zawarta pomiędzy ministrem a wojewodą – Umowa NR DF.VII.320.15.1.2021 z 15 […] [...]

Gmina Przemęt

Z uwagi na trudną sytuację w całym kraju spowodowaną COVID – 19, obowiązującymi od 20 marca br. w całej Polsce rozszerzonymi zasadami bezpieczeństwa i pogarszającą się w Polsce sytuacją epidemiczną informujemy, że wnioski o świadczenia 500+ na nowy okres 2021/2022 nie będą przyjmowane w Sali Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie jak podawano wcześniej. Od Artykuł Komunikat pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Pani Zofia Misiorna zamieszkała w Biskupicach to nasza kolejna Jubilatka, która 2 kwietnia 2021 roku obchodzi swoje 98 urodziny. Z tej okazji Wójt Gminy Przemęt Pan Janusz Frąckowiak wysłał do Pani Zofii delegację, która wręczyła list gratulacyjny oraz bukiet kwiatów z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Pani Zofii życzymy wszelkiej pomyślności, wielu kolejnych lat w zdrowiu Artykuł 98 urodziny Pani Zofii pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Urząd Gminy w Przemęcie przyjmie na prace interwencyjne jedną osobę zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wolsztynie jako bezrobotna oraz spełniająca kryteria kwalifikujące do odbycia prac interwencyjnych na stanowisko - pracownik obsługi biurowej. Artykuł Ogłoszenie – prace interwencyjne w Urzędzie Gminy Przemęt pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Urząd Gminy w Przemęcie przyjmie na staż jedną osobę zarejestrowaną jako bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wolsztynie oraz spełniająca kryteria kwalifikujące do odbycia stażu na stanowisko- pracownik obsługi biurowej. Artykuł Ogłoszenie – staż w Urzędzie Gminy Przemęt pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

W sołectwach Gminy Przemęt stanęły ozdoby świąteczne. Uzdolnieni artystycznie członkowie rad sołeckich oraz mieszkańcy poszczególnych wsi wykonali wielkogabarytowe kolorowe ozdoby. Ręczne wykonywanie ozdób to już mała tradycja mieszkańców naszej gminy. Przyczyniły się do nich sołectwa wsi Mochy, Kaszczor, Nowa Wieś, Osłonin, Borek i Sączkowo. Gratulujemy pomysłowości Wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie dekoracji świątecznych oraz Artykuł Przygotowania do Wielkanocy idą pełną parą… pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Zakończono utwardzenie drogi dojazdowej do sali wiejskiej w miejscowości Barchlin w następującym zakresie: wykonano koryto gł. 33 cm pod planowane utwardzenie, mechanicznie wyprofilowano i zagęszczono podłoże, wykonano podbudowę betonową, gr. 20 cm – ok. 275 m2, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej gr. 8 cm szarej (kostka Zamawiającego) na podsypce cementowo – piaskowej – ok. 275 Artykuł Zakończono utwardzenie drogi dojazdowej do sali wiejskiej w miejscowości Barchlin pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Back to top