– Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona Szkoły Podstawowej im. Edwarda Tomińskiego w Buczu

Szkoła Podstawowa im. Edwarda Tomińskiego w Buczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Szkoły Podstawowej im. Edwarda Tomińskiego w Buczu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych i słabosłyszących.
 • Na stronie występują skany dokumentów utrudniające odczytanie treści za pomocą programowych czytników.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Barbara Wróblewska-Jendraszyk.
 • E-mail: info@zsbucz.pl
 • Telefon: (65)5498121

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Al. Solidarności 77
  00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: (22)5517700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Edwarda Tomińskiego w Buczu mieści się w dwóch budynkach. Klasy 1-3 uczą się w budynku pałacowym. W budynku głównym znajduje się gabinet dyrektora, część administracyjna, sala gimnastyczna, sala komputerowa, sale lekcyjne dla klas 4-8 i oddziały przedszkolne kl. „0”. Obsługa interesantów prowadzona jest w budynku głównym na parterze /pokój 119/. Do budynku wchodzi się wejściem głównym (front szkoły), dla osób niepełnosprawnych na wózku dostępny jest podjazd. Wejście do oddziału przedszkolnego jest odosobnione.
Na parterze bydynku znajduje się łazienka przystosowana do osób niepełnosprawnych, nie ma windy. Na parkingu przed szkołanwyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Skróty klawiszowe:

– strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym https://spbucz.pl, spełniającą wymagania dostępności.

– specjalna wersja strony obsługuje standardowe skróty klawiszowe dostęne dla wszystkich stron internetowych,

– specjalnie przygotowana wersja strony uruchamiana jest w panelu głównym u góry strony.

Inne informacje i oświadczenia

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 poz. 1824), Szkoła Podstawowa w Buczu zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji awodowej i społecznejnoraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 poz. 511 ze zmianami). Osoby uprawnione proszone są zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wqyłaczeniem sytuacji nagłych) ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (PJM, SJM LUB SKOGN)

Zgłoszenia można dokonać:

– osobiście – w budynku Szkoły Podstawowej w Buczu, ul. Kasztanowa 8 64-234 Przemęt, pokój nr 119,

– telefonicznie za pośrednictwem osoby słyszącej i faxem – nr tel. (65)5498121

– e-mailowo na adres: info@zsbucz.pl

– za pośrednictwem EPUAP na skrzynkę:/zsbucz/skrytkasp

Zgłoszenie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie terminu udzielenia świadczenia, informację dotyczącą wybranej metody komunikowania się, określenie rodzaju sprawy i informację o posiadanym orzeczeniu.

Szkoła po dokonaniu zgłoszenia zapewni obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. W przypadku  braku możliwości realizacji takiego świadczenia, Szkoła zawiadomi osobę uprawnioną, podając uzasadnienie i wyznaczając jednocześnie mozliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień. W kontaktach ze szkołą osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej. Osoba przybrana jest to osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielania jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Nadchodzące wydarzenia

Kuratorium w Poznaniu

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej organizuje po raz siedemnasty konkurs ekonomiczny dla młodzieży „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”. W tym roku, uczestnicy będą mogli wykazać się znajomością zagadnień związanych z finansami  osobistymi. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Przewidziano również nagrodę pieniężną dla nauczyciela. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas VII i VIII. Temat tegorocznej edycji konkursu to: „Portfel nastolatka”. […] [...]

Szanowni Państwo, zgodnie z § 10 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431) przekazujemy informację o wolnych miejscach w przedszkolach oraz szkołach podstawowych województwa wielkopolskiego, do których jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne […] [...]

Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Królestwa Hiszpanii W Polsce zaprasza nauczycieli ze znajomością języka angielskiego (na poziomie C1,wg ESOKJ) do aplikowania do programu Asystent Konwersacji w Hiszpanii. Program pozwala na pracę w ciągu roku szkolnego w charakterze  asystenta hiszpańskich nauczycieli języka angielskiego (lub innego przedmiotu nauczanego w języku angielskim) w publicznych szkołach podstawowych i średnich bez obowiązków dydaktycznych (administracyjnych, biurowych lub akademickich). Nie jest wymagana znajomość języka hiszpańskiego. Przewidziano 60 miejsc dla […] [...]

Narodowa Agencja Erasmus+ zaprasza do rejestracji widzów na EuroSkills Gdańsk 2023. Mistrzostwa Europy Młodych Profesjonalistów już od 5 września będą odbywać się w Gdańsku w AmberExpo Gdańsk oraz na Stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk. Tego typu wydarzenie organizowane  jest w Polsce po raz pierwszy. Warto być z nami i kibicować młodym zawodnikom. Ponad 600 zawodników […] [...]

Szanowni Państwo Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie oraz osoby prowadzące publiczne przedszkola, szkoły i placówki województwa wielkopolskiego Dotyczy: opiniowania arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek Wielkopolski Kurator Oświaty, działając na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082, z […] [...]

Polski Związek Sportowy Cheerleadingu zaprasza nauczycieli na bezpłatne szkolenie dotyczące innowacyjnego programu „Cheerleading w Szkole”. Do tej pory obyło się już kilkanaście takich szkoleń na terenie całego kraju. Najbliższe szkolenie odbędzie się 4 kwietnia w Bydgoszczy w Zespole Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego. Polski Związek Sportowy Cheerleadingu jest oficjalnym członkiem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W załączeniu znajdą […] [...]

Gmina Przemęt

Projekt ,,Otwórz się na pomoc”, którego gmina Przemęt jest partnerem, to interaktywny film poświęcony problemowi przemocy fizycznej, psychicznej i ekonomicznej. Zjawisko przemocy objawia się w różnych postaciach. Może zachodzić w domu, na ulicy lub w szkole wśród rówieśników. Przemoc to wciąż temat tabu wśród ofiar. Mówmy o tym głośno, aby zwrócić uwagę rodziców, nauczycieli i dzieci, na Artykuł Film poświęcony problemowi przemocy fizycznej, psychicznej i ekonomicznej. pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Projekt ,,Otwórz się na pomoc”, którego gmina Przemęt jest partnerem, to interaktywny film poświęcony problemowi uzależnienia dzieci od komputera i Internetu. Scenariusz filmu został opracowany we współpracy doświadczoną psycholog dziecięcą i terapeutką Mają Pisarek. Zadaniem widzów jest pokierowanie losami Dominika 12-letniego chłopca, który musi zmierzyć się z własnymi słabościami i uzależnieniem od gier komputerowych. Podjęte Artykuł Film poświęcony problemowi uzależnienia dzieci od komputera i Internetu pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Wójt Gminy Przemęt informuje o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar o powierzchni ok. 19,4 ha zlokalizowany w obrębie ewidencyjnym Przemęt nad jeziorem Błotnickim. Wnioski do planu miejscowego mogą być składane na piśmie w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania lub na adres Urzędu Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt lub w formie elektronicznej, w tym Artykuł Informacja o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Przemęt nad jeziorem Błotnickim. pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Urząd Gminy Przemęt informuje, że w dniu 31 marca 2023 r. – piątek będą prowadzone prace techniczne w Systemie Rejestrów Państwowych. W związku z powyższym załatwienie spraw z zakresu dowodów osobistych oraz nadanie nr PSESL ze statusem UKR możliwe będzie jedynie do godz. 14:00. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy. Artykuł Dowody osobiste oraz nadanie nr PESEL ze statusem UKR – skrócona obsługa mieszkańców w dniu 31.03.2023r. – piątek pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Artykuł Plakat informacyjny pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

W minionych dniach Wójt Gminy Przemęt odwiedził mieszkańców Gminy Przemęt, którzy obchodzili okazałe jubileusze urodzin: Pani Kruk Maria z Starkowa dnia 24 marca 2023 roku swoje 97 urodziny, natomiast dnia 25 marca 2023 roku Pani Benigna Rimke z Przemętu swoje 99 urodziny i Pan Alojzy Pawłowski z Bucza swoje 95 urodziny. Z tej okazji Wójt Artykuł Z życzeniami u Jubilatów pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Back to top