– Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona Szkoły Podstawowej im. Edwarda Tomińskiego w Buczu

Szkoła Podstawowa im. Edwarda Tomińskiego w Buczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Szkoły Podstawowej im. Edwarda Tomińskiego w Buczu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych i słabosłyszących.
 • Na stronie występują skany dokumentów utrudniające odczytanie treści za pomocą programowych czytników.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Barbara Wróblewska-Jendraszyk.
 • E-mail: info@zsbucz.pl
 • Telefon: (65)5498121

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Al. Solidarności 77
  00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: (22)5517700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Edwarda Tomińskiego w Buczu mieści się w dwóch budynkach. Klasy 1-3 uczą się w budynku pałacowym. W budynku głównym znajduje się gabinet dyrektora, część administracyjna, sala gimnastyczna, sala komputerowa, sale lekcyjne dla klas 4-8 i oddziały przedszkolne kl. “0”. Obsługa interesantów prowadzona jest w budynku głównym na parterze /pokój 119/. Do budynku wchodzi się wejściem głównym (front szkoły), dla osób niepełnosprawnych na wózku dostępny jest podjazd. Wejście do oddziału przedszkolnego jest odosobnione.
Na parterze bydynku znajduje się łazienka przystosowana do osób niepełnosprawnych, nie ma windy. Na parkingu przed szkołanwyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Skróty klawiszowe:

– strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym https://spbucz.pl, spełniającą wymagania dostępności.

– specjalna wersja strony obsługuje standardowe skróty klawiszowe dostęne dla wszystkich stron internetowych,

– specjalnie przygotowana wersja strony uruchamiana jest w panelu głównym u góry strony.

Inne informacje i oświadczenia

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 poz. 1824), Szkoła Podstawowa w Buczu zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji awodowej i społecznejnoraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 poz. 511 ze zmianami). Osoby uprawnione proszone są zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wqyłaczeniem sytuacji nagłych) ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (PJM, SJM LUB SKOGN)

Zgłoszenia można dokonać:

– osobiście – w budynku Szkoły Podstawowej w Buczu, ul. Kasztanowa 8 64-234 Przemęt, pokój nr 119,

– telefonicznie za pośrednictwem osoby słyszącej i faxem – nr tel. (65)5498121

– e-mailowo na adres: info@zsbucz.pl

– za pośrednictwem EPUAP na skrzynkę:/zsbucz/skrytkasp

Zgłoszenie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie terminu udzielenia świadczenia, informację dotyczącą wybranej metody komunikowania się, określenie rodzaju sprawy i informację o posiadanym orzeczeniu.

Szkoła po dokonaniu zgłoszenia zapewni obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. W przypadku  braku możliwości realizacji takiego świadczenia, Szkoła zawiadomi osobę uprawnioną, podając uzasadnienie i wyznaczając jednocześnie mozliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień. W kontaktach ze szkołą osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej. Osoba przybrana jest to osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielania jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Kuratorium w Poznaniu

Szanowni Państwo, Wojewoda Wielkopolski wraz z Radą Rodziny oraz Wielkopolskim Kuratorem Oświaty zapraszają dzieci i młodzież ze szkół podstawowych województwa wielkopolskiego do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. Z rodziną najlepiej. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie z klas 1-3 i uczniowie z klas 4-8. Zgłoszenia należy dokonać na adres e-mail konkursplastyczny@poznan.uw.gov.pl w terminie […] [...]

Portal edukacyjny Dyktanda.pl zaprasza szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do wzięcia udziału w ogólnokrajowym konkursie Mistrz Ortografii edycja II. Głównym założeniem konkursu Mistrz Ortografii jest szerzenie znajomości poprawnej pisowni wyrazów wśród uczniów – i nie tylko. Uczestnicy będą mieli za zadanie rozwiązywać dyktanda za pomocą serwisu Dyktanda.pl. Wskazywanie prawidłowych odpowiedzi będzie prowadziło do gromadzenia punktów. Więcej […] [...]

Widowisko słowno-muzyczne poświęcone Witoldowi Pileckiemu Koncert „Pilecki. Życie wypełnione Polską” to muzyczna opowieść o życiu Witolda Pileckiego. Wspomnienia Rotmistrza i relacje jego bliskich zostały uzupełnione piosenkami, które są komentarzem do wydarzeń z jego życia. Autorką scenariusza i koncepcji koncertu jest Anna Żochowska. Widowisko wyreżyserował Michał Konarski, który odpowiada również za prezentacje multimedialne. Inspiracją dla twórców […] [...]

Wracamy do szkół po bardzo długim okresie izolacji. To był trudny czas dla wszystkich: dyrektorów, nauczycieli, rodziców, a w szczególności dzieci i młodzieży. Zapraszamy Państwa do obejrzenia audycji, w której psycholog Pani Żaneta Kowalska oraz doradcy metodyczni: Pani Maria Patacz oraz Pani Joanna Kostrzewa podzielą się z Państwem swoją wiedzą, doświadczeniem, refleksją oraz wskazówkami: Jak […] [...]

Pod adresem https://rspo.mein.gov.pl dostępna jest wyszukiwarka szkół i placówek oświatowych tzw. „Wyszukiwarka RSPO”. Szkołę lub placówkę oświatową można wyszukać podając podstawowe dane takie jak: Numer REGON Numer RSPO Położenie szkoły lub placówki (np. województwo, powiat, gmina, miejscowość) Organ prowadzący Typ (np. gmina, fundacja, stowarzyszenie) Położenie (np. województwo, powiat, gmina) Nazwa lub REGON Korzystając z wyszukiwania zaawansowanego można […] [...]

Wykaz uczelni nadzorowanych przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego funkcjonujących w województwie wielkopolskim: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie Politechnika Poznańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet im. […] [...]

Gmina Przemęt

Dnia 13 maja br. w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie odbyło się uroczyste podpisanie i przekazanie umów w ramach środków zadysponowanych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie działań związanych z budową drogi dojazdowej do gruntów rolnych oraz zakupem sadzonek drzew miododajnych. Umowy w imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, zostały podpisane przez Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Krzysztofa Artykuł Kolejne środki na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Dnia 12 maja 2021 roku miał miejsce odbiór prac remontowych na sali wiejskiej w miejscowości Barchlin. Prace polegały na wykonaniu szafy wnękowej, wykonaniu i zamontowaniu mebli kuchennych, szpachlowaniu ścian i sufitu, uzupełnieniu ubytków, gruntowaniu oraz malowaniu ścian i sufitu. Wykonawcami powyższych prac były firmy: Andrzej Miler „MIL-AND”, „POLMAR” Marek Kaźmierczak, Waldemar Kaźmierczak FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA. Elewacja sali Artykuł Odbiór prac remontowych na Sali wiejskiej w miejscowości Barchlin pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

W Urzędzie Gminy w Przemęcie dnia 13 maja 2021 roku została podpisana umowa na realizację zadania pod nazwą: Remont wraz z przystosowaniem i przebudową istniejących pomieszczeń szatniowo-sanitarnych w ramach programu „Szatnia na medal” w miejscowości Mochy. Umowa została podpisana przez członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Pana Jacka Bogusławskiego – reprezentującego Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Artykuł Podpisanie umowy na kolejną „Szatnie na medal” pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

W dniu 11 maja 2021 roku miał miejsce odbiór sanitariatów w obiektach kontenerowych pełniących funkcję zaplecza socjalno-gospodarczego terenów sportowych i rekreacyjnych w miejscowości Starkowo. Prace remontowe obejmowały: wykonanie instalacji wodnej oraz kanalizacyjnej. Wykonawcą powyższych prac była firma Kiełek–Instal Daniel Kiełczewski. Usługi stolarskie w tym demontaż istniejącej boazerii, montaż nowej wraz z pracami wykończeniowymi i wykonaniem Artykuł Odbiór sanitariatów na stadionie sportowym w Starkowie pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu online transmitowanym na profilach Facebook organizatorów : Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Główny Urząd Statystyczny i ,,Głos Seniora” , które odbędzie się w piątek 14 maja 2021 r. o godz. 14:00. Celem spotkania jest : wyjaśnienie uczestnikom jak bezpiecznie się spisać, jakie sytuacje powinny zwrócić uwagę seniorów, jakie działania Artykuł PORADY SPISOWE DLA SENIORÓW ZWIĄZANE Z BEZPIECZNYM UDZIAŁEM W NARODOWYM SPISIE POWSZECHNYM LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 – WYDARZENIE ONLINE pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Na placu przy przedszkolu założyliśmy ekologiczny ogródek. Dzieci zasiały w nim sałatę, pietruszkę, rzodkiewkę, miętę, koperek oraz posadziły seler, por, pietruszkę i cebulę. Przedszkolacy z wielką radością pracowali przy jego zakładaniu. Później będziemy wspólnie pielęgnować rosnące w nim rośliny oraz przeprowadzać obserwacje przyrodnicze.   Przygotowała: Agnieszka Miś Artykuł Nasi przedszkolacy mają ręce pełne pracy pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Back to top