W dniu 1 września 2020 rozpoczniemy kolejny rok szkolny.  W naszej szkole będzie to (ze względu na istniejącą sytuację) nietypowe rozpoczęcie. Spotykamy się w systemie 2 zmian z wychowawcami w klasach. Na godzinę 7:4o zapraszamy uczniów klas 4-8, a na godzinę 9:00 uczniów klas 1-3. Obydwie zmiany przychodzą do budynku głównego szkoły (dawne gimnazjum). Tutaj …