– Jakub Górny

No Posts Found!

Kuratorium w Poznaniu

W dniach 11-12 czerwca br. odbyła się konferencja oraz warsztaty online będąca podsumowaniem projektu „Szkoła Ćwiczeń w Suchym Lesie”. Projekt ten był realizowany w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II nr 2 w Suchym Lesie Ze Szkołą Ćwiczeń współpracowały następujące placówki: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 109 w Zespole Szkół nr 109 w Poznaniu […] [...]

Narodowy Bank Polski zaprasza nauczycieli do udziału w konkursie na najlepszy scenariusz i realizację zajęć edukacyjnych na temat: „Zanim wydam… O finansach w przedszkolach i szkołach”. Konkurs adresowany jest do szkół podstawowych, przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu autorskiego scenariusza, a następnie – w przypadku, gdy scenariusz zostanie nagrodzony w konkursie – […] [...]

Szanowni Uczestnicy, Nauczyciele, Dyrektorzy i Opiekunowie Wojewódzki Konkurs „Święty Jan Paweł II – patronem, światłem, drogowskazem” dobiegł końca już w marcu. Jednak ze względu na pandemię i panujące obostrzenia nie mogła się odbyć uroczystość wręczenia gratulacji laureatom Konkursu. W związku z tym, Wielkopolski Kurator Oświaty planuje zorganizować ww. uroczystość we wrześniu br. Informacja o terminie […] [...]

Do Społeczności Szkolnej województwa wielkopolskiego, 103 lata temu Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy zakończyła się zwycięskim zbrojnym Powstaniem. Wyjątkowość naszego regionu, ogarniętego walkami przejawiała się w niezachwianej walce prowadzonej nie tyko orężem, ale przede wszystkim realizowaniem XIX wiecznych idei pracy organicznej. Wielkopolska zawsze zajmowała szczególne miejsce w dziejach naszej Ojczyzny. Przywołać można w tym miejscu także […] [...]

Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele, Wielkopolski Kurator Oświaty informuje, że publiczne placówki doskonalenia nauczycieli województwa wielkopolskiego przygotowały ofertę szkoleń dla nauczycieli wspomagających realizację nowego kierunku polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią. Celem szkoleń jest przede wszystkim wsparcie środowiska szkolnego w […] [...]

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego zaprasza studentów historii drugiego stopnia, doktorantów oraz nauczycieli historii i katechetów ze szkół ponadpodstawowych do udziału w drugiej edycji Szkoły Letniej IDMN. Przedsięwzięcie odbędzie się w od 16 do 19 sierpnia br. w Jabłonnie pod Warszawą. Zgłoszenia można przesyłać do 30 czerwca. Patronat honorowy […] [...]

Gmina Przemęt

Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 21°C. Artykuł Ostrzeżenie meteorologiczne – upały [17-21.06.2021] pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Termin: 24.06.2021, g. 10:00 - Miejsce: Sesja zdalna Artykuł XXXVII Sesja Rady Gminy Przemęt pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Przemęt, W związku z przygotowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przemęt na lata 2022-2028, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety mającej na celu identyfikację najważniejszych problemów społecznych w środowisku lokalnym. Państwa opinia, wyrażona w formie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie będzie miała wpływ na efektywną realizację polityki społecznej w Artykuł Ankieta mająca na celu identyfikację najważniejszych problemów społecznych w środowisku lokalnym pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Dnia 14 czerwca 2021 roku w Urzędzie Gminy w Przemęcie została podpisana umowa z ZPHU KRUBET na zadanie pn. Budowa drogi gminnej – ulicy Słonecznej wraz ze zjazdami i odwodnieniem w formie kanalizacji deszczowej w miejscowości Bucz. Wartość umowy wynosi 427 740,62 zł brutto. Umowa została podpisana przez reprezentującego Gminę Przemęt Zastępcę Wójta Pana Waldemara Kalitkę Artykuł Budowa drogi gminnej – ulicy Słonecznej wraz ze zjazdami i odwodnieniem w formie kanalizacji deszczowej w miejscowości Bucz. pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Artykuł POWITANIE LATA pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Artykuł Odbiór prac związanych z zagospodarowaniem terenu przy budynku Dom Dziennego Pobytu i Żłobka w m. Błotnica. pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Back to top