– Bartłomiej Górny

Dnia 01.06.2021 jak co roku obchodziliśmy w naszej szkole „Dzień Dziecka”. Ten wyjątkowy dzień rozpoczęliśmy od kina. Następnie przenieśliśmy się na plac zabaw, gdzie w scenerii parku dzieci mogły swobodnie się pobawić. Jednocześnie nasze pociechy mogły potańczyć w rytmach dobrze znanych im utworów. Szczególną atrakcją było malowanie naszego pięknego, świeżo wyremontowanego budynku pałacowego. Trzeba przyznać, …
Dzień Dziecka świętowaliśmy 02.06.2021 r. Od samego rana wyruszyliśmy do Barchilna na boisko przy sali wiejskiej. Zjedliśmy pyszną kiełbasę z grilla przyrządzoną przez Panią Andrynowską. Zrobiliśmy piknik na trawie. Graliśmy w piłkę nożną. Świetną zabawę mieliśmy podczas rywalizacji międzyklasowych. Każdy brał udział w innej konkurencji. np. quiz wiedzy o naszej szkole, skoki przez linę, “taczka”, …

Kuratorium w Poznaniu

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek, Przedstawiciele organów prowadzących szkoły/placówki województwa wielkopolskiego Kuratorium Oświaty w Poznaniu podaje harmonogram spotkań Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami publicznych i niepublicznych szkół oraz placówek województwa wielkopolskiego celem właściwego zaplanowania zadań związanych z organizacją roku szkolnego 2021/2022. Miejsce oraz godzina spotkania z dyrektorami przedszkoli w Poznaniu zostanie podana w późniejszym […] [...]

W tym roku Narodowy Dzień Sportu odbędzie się w całej Polsce 11 września, dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Celem projektu jest popularyzacja sportu – szczególnie wśród dzieci – oraz stworzenie możliwości do poznania i spróbowania swoich sił w nieznanych dotąd dyscyplinach. Dzięki wydarzeniu dzieci i młodzież, a co za tym idzie – […] [...]

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej zaprasza nauczycieli przedmiotu podstawy przedsiębiorczości i/lub przedmiotów ekonomicznych ze szkół ponadpodstawowych do zgłaszania chęci otrzymania bezpłatnego pakietu materiałów dydaktycznych „Przedsiębiorczość na planszy” (zawierającego 6 egzemplarzy gry planszowej, konspekty lekcji z zakresu działalności gospodarczej oraz przewodnik metodyczny dla nauczyciela). Zainteresowani nauczyciele proszeni są o przesyłanie w terminie do 31 sierpnia 2021 r. […] [...]

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 2021, poz. 584) Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych […] [...]

Oferta wakacyjna Ośrodka Doskonalenia w Poznaniu [...]

Projekt zrealizowany został przy współpracy z Interaktywnym Centrum Pszczelarstwa APILANDIA. Działania Fundacji skupiają się na upowszechnianiu wiedzy na temat środowiska naturalnego, ekologii oraz pszczelarstwa. Video ma umożliwić najmłodszym, skuteczną edukację połączoną z twórczym podejściem do zdobywania wiedzy nt. otaczającego świata. Zadaniem cyklu video jest pobudzenie w najmłodszych zaangażowania, w troskę o ekosystem w którym funkcjonujemy; […] [...]

Gmina Przemęt

Dnia 23 lipca 2021 r. w Urzędzie Gminy Przemęt podpisano umowę na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej od m. Poświętno do m. Sikorzyn wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym”. Budowa drogi obejmie odcinek niespełna jednego kilometra. Wykonawcą w/w zadania jest Pan Piotr Zygmanowski prowadzący działalność gospodarczą pn. Usługi Ogólnobudowlane Piotr Zygmanowski i Pan Włodzimierz Artykuł Podpisanie umowy na budowę drogi gminnej w miejscowości Poświętno pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Dnia 22 lipca 2021 roku, w imieniu Wójta Gminy Przemęt Pana Janusza Frąckowiaka zostały wręczone przez pracownika Urzędu Panią Patrycję Pabich podziękowania oraz słodki upominek dla zespołów punktów szczepień znajdujących się na terenie Gminy. Otrzymały je: – Przychodnia Zdrowie S.C. Jan Baranowski, Katarzyna Brocka – Baranowska w Buczu, – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarza Artykuł Dziękuję punktom szczepień! pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

W dniach od 22 lipca 2021 r. do 13 sierpnia 2021 r. projekty zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt wraz z prognozami oddziaływania na środowisko są wyłożone do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, w godzinach pracy Urzędu. Ww. projekty są dostępne także w wersji elektronicznej Artykuł Projekty zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt wraz z prognozami oddziaływania na środowisko wyłożone do publicznego wglądu pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Szanowni Państwo Z uwagi na sytuację w całym kraju spowodowaną COVID-19, wnioski o ZASIŁEK RODZINNY I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY w SIERPNIU 2021 r. będą przyjmowane w budynku: GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI w PRZEMĘCIE UL. JAGIELLOŃSKA 16 (wejście od strony tarasu): –  w poniedziałki, środy i czwartki. W trosce o bezpieczeństwo Państwa i sprawny przebieg procesu Artykuł ZASIŁEK RODZINNY I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY SKŁADANIE WNIOSKÓW – nowy okres 2021/2022 pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

  Artykuł Plaża w Osłoninie z nową wiatą i samoobsługową stacją do naprawy rowerów pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

 Szanowni Producenci Rolni Z uwagi na sytuację w całym kraju spowodowaną COVID-19, wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przyjmowane będą w budynku  Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie ul. Jagiellońska 16  (wejście od tarasu) – poniedziałki, środy, czwartki. W trosce o bezpieczeństwo Państwa i sprawny przebieg Artykuł Zwrot podatku akcyzowego pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Back to top