– Bartłomiej Górny

Na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej realizowana jest Ogólnopolska Kampania Społeczna pod hasłem „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”. Celem Kampanii realizowanej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020 jest podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej …
W dniu 18 stycznia 2021r. spotykamy się w murach naszej szkoły z najmłodszymi uczniami. Mamy tu na myśli dzieci oddziałów zerowych oraz klas 1-3. System naszej pracy oparty będzie na działaniach podobnych jakie realizowaliśmy od 26 października do 9 listopada 2020r., gdy klasy 4-8 poszły na zdalne nauczanie. Dla przypomnienia poniżej podajemy harmonogram dowozów. Klasy 4-8 nadal …
Od wielu już lat 25 listopada obchodzimy Dzień Pluszowego Misia. Skąd wzięło się to święto? Otóż, sprawcą całego „zamieszania” był prezydent Stanów Zjednoczonych  - Teodor Roosevelt. W 1902 roku wybrał się z przyjaciółmi na polowanie. Podczas wyprawy postrzelono małego niedźwiadka. Prezydent nakazał jego uwolnienie. Świadkiem całej tej historii był dziennikarz jednej z amerykańskich gazet. Postanowił on, że należy …

Kuratorium w Poznaniu

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w VIII Ogólnopolskim Konkursie o ks. Stanisławie Konarskim Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny. Prace konkursowe należy przesyłać do dnia 19 marca 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego). Szczegółowe […] [...]

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół w woj. wielkopolskim Uprzejmie informuję, że Minister Edukacji i Nauki dokonał zmiany podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 polegającej na wskazaniu dodatkowego kierunku Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w roku 2021. W związku z powyższym publiczne placówki doskonalenia […] [...]

Obowiązkiem lustracyjnym, zgodnie z art. 4 pkt 45 ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, są objęci kandydaci na stanowisko: dyrektora szkoły publicznej, dyrektora placówki pod warunkiem, że w jej strukturze utworzona została szkoła publiczna, a dyrektor placówki pełni jednocześnie funkcję dyrektora tej szkoły, urodzeni przed […] [...]

Minister Edukacji i Nauki ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I) Konkurs jest organizowany w związku z ogłoszonym przez Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich postępowaniem rekrutacyjnym na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I). Kandydaci wyłonieni w […] [...]

Szanowni Państwo Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie województwa wielkopolskiego Wielkopolski Kurator Oświaty informuje, iż zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 poz. 2425) na organie realizującym ww. zadania […] [...]

Gmina Przemęt

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich par tegoroczny jubileusz z okazji 50lecia pożycia małżeńskiego nie odbył się w sposób tradycyjny. W dniach od 11 do 13 stycznia 2021 roku miały miejsce uroczyste spotkania z Wójtem Gminy Przemęt, który wręczył medale za długoletnie pożycie małżeńskie. To jedyne odznaczenie Artykuł JUBILEUSZ PAR MAŁŻEŃSKICH – 50 LAT RAZEM pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Artykuł Zapisy na szczepienie przeciwko COVID-19 – od 15.01.2021 r. pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń poniżej przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego wydanego w dniu 14.01.2021 r. przez IMGW Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu. Artykuł Oblodzenie pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej na terenie wsi Radomierz w dniu 15.01.2021r. ( piątek) w godzinach od 08:00 do 11:00 Artykuł Przerwa w dostawie energii elektrycznej na terenie wsi Radomierz pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Przed nami kolejny finał WOŚP. Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie jest gotowe! Już dziś można wspomóc akcję wpłacając pieniądze przez e-skarbonkę! https://eskarbonka.wosp.org.pl/jn83gn Artykuł Dla WOŚP zbiera #6118 Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń poniżej przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego wydanego w dniu 13.01.2021 r. przez IMGW Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu. Artykuł Oblodzenie pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Back to top