Szkoła Podstawowa im. Edwarda Tomińskiego w Buczu

ss

Edward Tomiński, syn Jana i Marianny, urodził się 11 października 1904r. w Siedlcu, w powiecie wolsztyńskim, jako przedostatni z ośmiorga rodzeństwa. Jego ojciec był rolnikiem kołodziejem. Rodzina Edwarda odznaczała się pracowitością, oszczędnością i dumą ze swojego pochodzenia społecznego.

Zapoznaj się z pełnym życiorysem patrona naszej szkoły »

Szkolne aktualności

Nadchodzące wydarzenia

  1. Egzamin ósmoklasisty

    24 maja @ 07:30 - 26 maja @ 13:00
  2. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

    17 czerwca @ 06:30 - 17:00
  3. Uroczyste zakończenie roku szkolnego

    24 czerwca @ 07:30 - 11:00

W naszej szkolezdobędziesz wiedzęspotkasz miłe osobyefektywnie wykorzystasz czas

Kuratorium w Poznaniu

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych województwa wielkopolskiego Wielkopolski Kurator Oświaty Robert Gaweł i Wielkopolska Nauczycielka Roku 2021 Joanna Gadomska, patroni honorowi, serdecznie zapraszają dyrektorów, nauczycieli, doradców metodycznych do udziału w Konferencji „EKOszkoła na miarę XXI wieku, czyli pomysły i dobre praktyki na edukację ekologiczną prosto ze szkolnej ławki”, organizowanej wspólnie przez Kuratorium […] [...]

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu serdecznie zaprasza 25 maja 2022 roku na Dzień Otwarty Uczelni. To doskonała okazja, aby zapoznać się z aktualną ofertą edukacyjną, uczestniczyć w spotkaniach z przedstawicielami społeczności akademickiej, a przede wszystkim dowiedzieć się jak najwięcej o miejscu, w którym możesz spędzić kilka najbliższych lat swojego życia. Szczegółowe […] [...]

Kuratorium Oświaty w Poznaniu informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach rządowego programu „Laboratoria przyszłości”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dla dzieci i młodzieży – „Laboratoria przyszłości” (Dz. U. poz. 771),w terminie […] [...]

W ramach realizacji projektu „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie planuje zatrudnić ekspertów pozaoświatowych ds. konsultacji specjalistycznych. Zadaniem ekspertów będzie w szczególności prowadzenie spotkań konsultacyjnych online oraz udzielanie wsparcia pracownikom SCWEW w ramach sieci […] [...]

Szanowni Państwo, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie organizuje w trybie zdalnym 24 maja 2022 r. spotkanie informacyjne dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych  w sprawie konkursu grantowego dla poradni psychologiczno-pedagogicznych. Spotkanie wymaga zarejestrowania się w systemie Ośrodka Rozwoju Edukacji. Rhttps://szkolenia.ore.edu.pl/Rejestracja/Termin/fd9277a6-cd81-4245-9690-c5d7848f68e9 Spotkanie zostanie przeprowadzone na platformie ZOOM. Rozpocznie się o godz. 10.00 i będzie trwało […] [...]

Szanowni Państwo, Wielkopolski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza na konferencję pt. Od śrubokręta do estetyki, czyli sztuka i wzornictwo w szkołach branżowych Termin: 27 maja 2022 r. Czas trwania: 11.30-14.35 Adresaci: dyrektorzy, nauczyciele szkół branżowych, doradcy zawodowi oraz koordynatorzy doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych Integralne, całościowe rozumienie sztuki i wzornictwa oraz ich wychowawczego oddziaływania pozwala na […] [...]

Gmina Przemęt

Wójt Gminy Przemęt przypomina, iż do dnia 30 czerwca 2022 roku każdy właściciel lub zarządzający budynkiem jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw nie tylko na budynki mieszkalne- deklaracja A, ale również na budynki i lokale niemieszkalne- deklaracja B. Jeśli twoje źródło ciepła zostało zainstalowane po Artykuł Deklaracje CEEB! pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Artykuł Sprawozdanie z wyników konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Przemęt dotyczących zmiany granic obrębu ewidencyjnego Barchlin i Borek poprzez włączenie do obrębu ewidencyjnego Borek działek z obrębu ewidencyjnego Barchlin pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Od roku założenia Młodzieżowej Orkiestry Dętej GCKiB w Przemęcie, która powstała dzięki staraniom p. Mieczysława Wojciechowskiego z Przemętu – minęło 35 lat. Z tej okazji w minione niedzielne popołudnie tj. 15.05.2022 r. orkiestra obchodziła swoje święto. Swój koncert jubilatka otworzyła utworem „Queens Park Melody”, który rozpoczął prawdziwą muzyczną ucztę. Po przywitaniu  zaproszonych  gości za pulpitem Artykuł Jubileusz 35 – lecia działalności Młodzieżowej Orkiestry Dętej GCKiB w Przemęcie pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Pan Paweł Katarzyński poinformował tut. urząd o złożeniu przez wykonawcę  – Infrakom Sp. z o.o. zawiadomieniu o odstąpieniu od umowy na realizację inwestycji jaką jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od Solca do mostu na Południowym Kanale Obry. WZDW w Poznaniu stara się jednak pozytywnie rozwiązać Artykuł Komunikat WZDW w sprawie drogi wojewódzkiej nr 305 pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Wójt Gminy Przemęt Janusz Frąckowiak osobiście doglądał prowadzonych prac remontowych na drogach gminnych. Roboty drogowe prowadzone są w sołectwach Przemęt, Biskupice i Sokołowice, natomiast w Solcu Nowym trwa budowa kanalizacji sanitarnej. W decydującą fazę wchodzą roboty budowlane na ulicy Kluczewskiej i Topolowej w Przemęcie. Wójt Gminy nie kryje zadowolenia z postępujących prac remontowych, dzięki którym Artykuł Wizytacja inwestycji drogowych pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

„Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej” – pod takim hasłem w sobotę 21 maja o godz. 11.00 rozpoczną się pikniki wojskowe w 32 miejscowościach. Oprócz pokazu sprzętu wojskowego i żołnierskiej grochówki na piknikach działać będą punkty rekrutacyjne, w których będzie można uzyskać informacje o dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej: ile trwa, kto może do niej przystąpić i Artykuł WSTĄP DO DOBROWOLNEJ ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Back to top