Na dni 14-16 maja br. przypadają egzaminy uczniów klas ósmych. Każdego dnia od godziny 9:00 uczniowie będą rozpoczynać poszczególne części egzaminu, sprawdzające zasób wiadomości i umiejętności nabytych przez osiem lat edukacji. Wszystkim ósmoklasistom życzymy powodzenia.

W naszej szkole w niezmienionym trybie pozostają tylko dzieci w oddziałach zerowych.
Klasy 1-8 mają dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Poniżej zamieszczamy dowozy na najbliższe dni.

DOWOZY NA DNI EGZAMINACYJNE