W związku z pojawiającymi się sygnałami dotyczącymi przypadków wystąpienia wszawicy u dzieci uczęszczających do szkoły, uprzejmie prosimy WSZYSTKICH RODZICÓW  o sprawdzenie głów celem zweryfikowania zaistnienia choroby (wszawicy). W przypadku stwierdzenia wystąpienia wszawicy u Państwa dziecka, uprzejmie prosimy o pozostawienie dziecka w domu do momentu całkowitego wyleczenia.

Poniżej przekazujemy pomocne materiały otrzymane z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wolsztynie.

 

BROSZURA           ULOTKA               PLAKAT