W dniu 14-09-2003 odbyło się spotkanie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Edwarda Tomińskiego w Buczu z Dyrekcją  oraz Pedagogiem szkoły.

Na spotkaniu podjęto tematy:

 – Ustalono skład Rady Rodziców na rok szkolny  2023/2024 – skład TUTAJ

– Ustalono składki na radę rodziców w roku szkolnym 2023/2024 płatne w całości do 30 listopada 2023r.:

    . pierwsze dziecko 60zł/rok,

    . drugie dziecko 50zł/rok,

    . trzecie i kolejne dziecko 40 zł/rok.

 – Ponadto Rada Rodziców, Dyrekcja oraz Pedagog szkolny wspólnie ustalili stanowisko, iż wystąpią z apelem do wszystkich rodziców dowożących dzieci (co niniejszym czynimy) o:

   . rozsądne i rozważne poruszanie się w porannym ruchu pojazdów na parkingu pod budynkiem głównym oraz wstrzymywaniu ruchu pojazdów podczas wychodzenia  dzieci szkolnych z autobusów i przejścia (naszych pociech) na bezpieczną część terenów szkolnych. Ruch wznawiamy gdy dzieci bezpiecznie przejdą za bramę szkoły. Na parkingu szkolnym ruch pojazdów realizujemy na zasadzie ruchu na rondzie i respektujemy jeden wjazd i jeden wyjazd.

   . zaniechanie  w porannym ruchu wysadzania dzieci przy chodniku przed pałacem i w bramie pałacowej. Swoim działaniem Szanowni Rodzice zmuszacie starsze dzieci (udające się na lekcje do budynku głównego) do wychodzenia na jezdnię i omijania Waszych pojazdów. Działanie to sprawiają, iż dzieci niejednokrotnie schodzą oraz zjeżdżają ze ścieżki pieszo-rowerowej i przekraczają oś jezdni omijając Wasze pojazdy (przekraczają linię podwójną ciągłą). Jest to działanie niebezpieczne i niedopuszczalne. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo, życie i zdrowie wszystkich uczestników ruchu drogowego prosimy o zmianę miejsca bezpiecznego opuszczania pojazdów przez Wasze pociechy.