Uwzględniając aspekty organizacji pracy i funkcjonowania szkoły wprowadziliśmy korekty w dowozach szkolnych.

Obowiązywać one będą od dnia 07-09-2023

DOWOZY SZKOLNE – KOREKTA