Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Edwarda Tomińskiego w Buczu, ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze –  księgowa w pełnym wymiarze czasu pracy.

Oferta wraz załącznikami