Konkurs dla klas 6-8 pod hasłem
„Przemoc moimi oczami”

Prace mogą być wykonane w następujących kategoriach: kategoria
I: rysunek, plakat kategoria
II: grafika, fotografia, ulotka, kategoria
III: spot lub film (czas trwania do 45 sekund)

Ideą konkursu jest przedstawienie zjawiska przemocy oczami uczestnika konkursu Prace muszą być opisane na odwrocie lub na nośniku (imię i nazwisko autora, numer telefonu opiekuna prawnego, klasa, adres szkoły).
Do pracy należy dołączyć załączniki (do pobrania u p. Anny Szklarz). Każdy uczestnik może stworzyć tylko jedną pracę. Dopuszcza się złożenie pracy grupowej autorstwa nie więcej niż 3 osób.
Prace można przynosić do 27 kwietnia 2023r. do p. Anny Szklarz
Ocenie podlegają:

  • Zgodność z tematem,
  •  Czytelność przekazu,
  •  Oryginalność podejścia do tematu i pomysł na pracę,
  •  Estetyka i forma pracy – wartość artystyczna i techniczna pracy.

Organizator konkursu: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Fundacji „Dziecko w Centrum”.

REGULAMIN KONKURSU

OŚWIADCZENIE

INFORMACJA O KONKURSIE