W dniu dzisiejszym  po szkolnym spotkaniu z rodzicami, swoje pierwsze posiedzenie w tym roku szkolnym miała Rada Rodziców. W spotkaniu tym udział wzięli Dyrektor i Pedagog szkolny. Rodzice wybrali zarząd w składzie:

Lidia Jakubowska – przewodnicząca
Joanna Mularczyk-Czajka – zastępca przewodniczącego
Agnieszka Dutkiewicz – skarbnik
Anna Górna – sekretarz

Ponadto ustalono składki na Radę Rodziców:

  • pierwsze dziecko z rodziny – 60 zł,
  • drugie dziecko z rodziny  – 50 zł,
  • trzecie i kolejne dziecko – 40 zł.

Składki płatne jednorazowo. Termin płatności  – do 30 listopada 2022r.

Ustalono również składkę ubezpieczenia dzieci – 40 zł płatne jednorazowo. Termin płatności – do 30 września 2022r.

Rada Rodziców zaprasza trójki klasowe z klas 1-8 na spotkanie, które odbędzie się 6 października 2022r. o godzinie 18:30 w stołówce szkolnej (budynek główny szkoły).