W ramach akcji „Sprzątanie świata” młodzież szkolna porządkując park uzbierała pokaźną stertę gałęzi. Osobę chętną do nieodpłatnego i całkowitego posprzątania w/w gałęzi prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem 65 549-81-21 w dni robocze w godzinach od 8:00 – 15:00.