W dniu 18-06-2022 w godzinach rannych zmarła Pani Regina Kubiak. W latach 2007-2020 pełniła w naszej szkole funkcję wicedyrektora. Ponadto na co dzień była nauczycielem religii i historii.
Pogrążonej w smutku rodzinie składamy najszersze wyrazy współczucia.

Pogrzeb odbędzie się w Popowie Starym w dniu 21-06-2022 o godzinie 13:00.