Sprzątanie świata w naszej szkole odbyło się w dniu 28 kwietnia.

Miało ono na celu  podniesienie świadomości ekologicznej wśród młodzieży  oraz zaangażowanie ich w działania na rzecz ochrony najbliższego środowiska.

Udział wzięli wszyscy uczniowie począwszy od kl. 0 do kl. VIII.

Uczniowie z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w oczyszczeniu parku z gałęzi po wyrębie drzew oraz sprzątaniu wokół szkoły, stadionu oraz ścieżki rowerowej do stadionu .

Dorota Piskorz