W bieżącym roku szkolnym klasy 7 i 8 biorą udział w innowacyjnym projekcie pt. „Insta.Ling – codzienna porcja języka”, którego celem jest wyrobienie dobrych nawyków edukacyjnych oraz poszerzenie zasobu słownictwa z języka angielskiego.

Niniejsza innowacja polega na korzystaniu przez uczniów z platformy edukacyjnej https://instaling.pl/ służącej do nauki słówek z języka angielskiego. Nauczyciel przydziela słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu. Nauczyciele i rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia.

Uczniowie już po krótkim czasie sami zauważyli pozytywny wpływ korzystania z aplikacji w nauce języka obcego i wytrwale pracują z nią aż pięć razy w tygodniu. Szczególnie podczas nauki zdalnej stanowi ona nieocenioną pomoc w przyswajaniu nowego słownictwa. Z całą pewnością będziemy kontynuować nasz udział w projekcie w przyszłych latach i zachęcamy do tego samego innych nauczycieli!
J. Pawlak, E. Chitrikow