Na naszej stronie internetowej w zakładce DLA RODZICÓW przekazujemy wszystkie niezbędne materiały potrzebne w  rekrutacji  na rok szkolny 2022/2023. Procesem rekrutacji są objęte dzieci, które w roku szkolnym 2022/2023 uczęszczać będą do oddziałów zerowych  (sześciolatki) oraz dzieci, które będą uczęszczać do klasy pierwszej.