W dniach 21-22 września klasa ósma miała okazję uczestniczyć w wyjątkowym programie –  „Archipelagu skarbów” przygotowanym przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej. Wraz z nami przez wyspy Archipelagu płynęły klasy ósme ze Szkoły Podstawowej w Kluczewie oraz Starkowie J

„Archipelag Skarbów”  to program profilaktyki zintegrowanej , którego treść stanowi ogromne wsparcie zarówno dla wychowawczej jak i profilaktycznej funkcji szkoły. Trenerzy prowadzący program – p. Anna Dyndul, p. Agnieszka Adamska i p. Andrzej Koc pomagali ósmoklasistom uwierzyć, że możliwa jest realizacja najgłębszych pragnień, a szczególnie marzeń o pięknej, trwałej miłości na całe życie. Uświadomili uczniom, że życie bez używek, kierowanie się pozytywnymi wartościami, rozumem, szacunkiem do siebie samego i innych jest postępowaniem koniecznym, jeśli chce się w życiu osiągnąć prawdziwe, trwałe szczęście, a nie jedynie jego namiastki. Program zachęca młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy, pornografii. Ukazuje konieczność krytycznego podejścia do mediów. Traktuje młodych ludzi z wielkim szacunkiem i dostrzega w nich duży pozytywny potencjał.

Trenerzy prowadzili program w sposób profesjonalny, z energią. Potrafili skupić na sobie uwagę młodzieży i zaangażować ją do czynnego udziału w ćwiczeniach. Nauczyciele i rodzice uczestniczący w programie odebrali go bardzo pozytywnie.

Archipelag posiada rekomendacje m.in. Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii i Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Jako szkoła mamy szczęście współpracować z Instytutem Profilaktyki Zintegrowanej już od siedmiu lat i liczymy na dalsze zacieśnianie współpracy 🙂 Polecamy wszystkim, naprawdę warto!