Szanowni Rodzice,

w zakładce DLA RODZICÓW na naszej stronie umieściliśmy wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne w procesie rekrutacji do oddziału zerowego jak i klasy 1 szkoły podstawowej. Dokumenty niezbędne do złożenia w szkole są w wersji edytowalnej i mogą być wypełniane elektronicznie.

 1. Dokumenty rekrutacji do oddziału zerowego można pobrać ze strony szkoły w zakładce DLA RODZICÓW – REKRUTACJA 2021/2022 lub bezpośrednio w pomieszczeniach administracji szkoły (pokój 119 – sekretariat, pokój 114 – księgowość) w godzinach  7:45-15:15.
 2. Dokumenty rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej można pobrać ze strony szkoły w zakładce DLA RODZICÓW – REKRUTACJA 2021/2022, w pomieszczeniach administracji szkoły (pokój 119 – sekretariat, pokój 114 – księgowość) w godzinach  7:45-15:15 lub u pań prowadzących oddziały zerowe.
 3. Dokumenty kompletnie wypełnione oraz podpisane własnoręcznie przez prawnych opiekunów kandydata  składane są tylko i wyłącznie w pomieszczeniach administracji szkoły (pokój 119 – sekretariat, pokój 114 – księgowość) w godzinach  7:45-15:15.
 4. Terminy składania dokumentów w poszczególnych etapach podane są w Zarządzeniu Wójta Gminy Przemęt (zamieszczone w dokumentach w zakładce DLA RODZICÓW).
 5. Podczas składania dokumentów w szkole obowiązują zasady reżimu sanitarnego obowiązującego w pandemii. Proszę zapoznać się z poniższymi wytycznymi. Z uwagi na panującą na terenie całego kraju sytuację epidemiologiczną spowodowaną występowaniem wirusa SARS-CoV-2 oraz choroby COVID-19 w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo informujemy, iż podczas realizacji procesu rekrutacji będzie obowiązywał reżim sanitarny tj.: – wejście do budynku szkolnego jest możliwe tylko z zasłoniętymi ustami i nosem za pomocą: maseczki, przyłbicy lub odzieży (w tym bandany, komina, chusty),
  – każdy wchodzący na teren budynku jest zobowiązany mieć założone rękawiczki jednorazowe lub zdezynfekować ręce płynem odkażającym,
  – na terenie szkoły może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W budynku nie mogą przebywać osoby chore, przebywające z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  – w pomieszczeniach administracji może przebywać jednocześnie jeden petent, pozostali zachowując dystans społeczny oczekują na zewnątrz.
  – po dopełnieniu formalności związanych z procesem rekrutacji petent niezwłocznie opuszcza budynek szkoły zachowując obowiązujące zasady.