W związku  z wprowadzeniem zdalnego nauczania dla klas 4-8 korekcie ulega plan dowozów i odwozów uczniów, który to zamieszczamy poniżej.

PLAN DOWOZÓW I ODWOZÓW