W dniu 1 września 2020 rozpoczniemy kolejny rok szkolny.  W naszej szkole będzie to (ze względu na istniejącą sytuację) nietypowe rozpoczęcie. Spotykamy się w systemie 2 zmian z wychowawcami w klasach. Na godzinę 7:4o zapraszamy uczniów klas 4-8, a na godzinę 9:00 uczniów klas 1-3. Obydwie zmiany przychodzą do budynku głównego szkoły (dawne gimnazjum). Tutaj poszczególnym klasom zostają przypisane następujące sale lekcyjne:

O godzinie 7:40,
Klasa 4 – sala 107
Klasa 5 – sala 203
Klasa 6a – sala 108
Klasa 6b – sala 204
Klasa 7a – sala 209
Klasa 7b – sala 206
Klasa 8 – sala 211.

O godzinie 9:00,
Klasa 1a – 107
Klasa 1b – 108
Klasa 2a – 203
Klasa 2b – 204
Klasa 3a – 206
Klasa 3b – 209

Podczas wejścia do budynku szkolnego obowiązkowo (codziennie) dezynfekujemy ręce oraz w przestrzeni wspólnej (korytarze szkolne, autobus szkolny oraz sala informatyki) zakrywamy usta i nos. W związku z tym, że mamy nowy dziennik elektroniczny i nie wszyscy uczniowie mają do niego dostęp, na pierwsze spotkanie przynosimy długopis i kartkę do zapisania planu na  kolejny dzień oraz innych istotnych informacji. Na spotkaniu z wychowawcami zostaną Wam przekazane najważniejsze informacje dotyczące pobytu w szkole w obowiązującym w kraju reżimie sanitarnym.
Poniżej zamieszczamy harmonogram dowozów i odwozów na dzień 01-09-2020.

HARMONOGRAM