ARTYKUŁ ZESPOŁU SZKÓŁ W PRZEMĘCIE

Jesteśmy niezmiernie dumni, że nasza szkoła wraz z Urzędem Gminy Przemęt realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn: „Absolwenci z przyszłością- podniesienie jakości kształcenia zawodowego  w Zespole Szkół w Przemęcie”. W ramach projektu zarówno nasi uczniowie, jak i nauczyciele, będą podnosić kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Pieniądze pozyskane z dotacji zostaną też przeznaczone na utworzenie dwóch nowych pracowni: ekonomicznej- odzwierciedlającej rzeczywiste warunki pracy oraz pracowni prac biurowych. Uczniowie technikum będą mogli skorzystać z następujących kursów:

– obsługa programów małych i średnich firm,

– szkolenie dotyczące obsługi biura,

– kurs obsługi programów dotyczących tworzenia dokumentacji ubezpieczeniowej,

– kurs prowadzenia działalności gospodarczej,

– płatne staże w zakładach pracy,

– zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego, angielskiego  i matematyki.

Uczniowie szkoły branżowej będą mogli podnosić swoje kwalifikacje biorąc udział  w następujących kursach:

– spawalniczym,

– prowadzenia wózków podnośnikowych,

– wizażu i stylizacji,

– dekorowania wyrobów cukierniczych,

– prowadzenia działalności gospodarczej.

Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi organizowane będą warsztaty. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że WSZYSTKIE KURSY BĘDĄ BEZPŁATNE!