Szanowni Rodzice,
uprzejmie informujemy, że w dniu 17 marca 2020 r. zostały zweryfikowane przez komisje rekrutacyjne wnioski rodziców o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego (zerowego) i do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021. Wszystkie wnioski rozpatrzono pozytywnie, tym samym wszystkie  dzieci zostały zakwalifikowane.

Rodzice są zobowiązani do złożenia oświadczenia o woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego / klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Druk oświadczenia prosimy pobrać ze strony internetowej szkoły – www.spbucz.pl – z zakładki „Dla rodziców” – „Rekrutacja 2020/2021”.
W związku z panującą epidemią wnioski przyjmujemy tylko i wyłącznie elektronicznie dlatego tekst wniosku prosimy uzupełnić, skopiować i wkleić do wiadomości e-mail. Następnie za pomocą poczty elektronicznej prosimy przesłać w terminie  18.03. 2020 od godz. 13.00 do 20.03.2020 r. do godz. 15.00 na adres info@zsbucz.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisać „Oświadczenie woli – imię i nazwisko dziecka – klasa zero/klasa 1”.
Przykładowy tytuł maila: Oświadczenie woli – Jan Kowalski – Klasa 1.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod nr. 65 549-81-21

Prosimy o zrozumienie i dotrzymanie wyznaczonych terminów.