W wyniku rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do klasy pierwszej szkoły podstawowej zostało przyjętych 37 dzieci, natomiast do oddziału przedszkolnego kl. „0” – 41 dzieci.

Informujemy, że wnioski składane po terminie rekrutacji podstawowej nie zostały rozpatrzone.

Wnioski, których nie rozpatrzono, należy złożyć ponownie w terminach rekrutacji uzupełniającej. Do oddziału przedszkolnego w okresie od 01.06.2020 do 05.06.2020 r. natomiast od 17.08.2020 r. do 20.08.2020 r. do godz. 15.00 w przypadku klasy pierwszej.