Poniżej zamieszczamy harmonogramy dowozu uczniów w pierwszym okresie roku szkolnego 2019/2020 oraz odwozu uczniów obowiązujący w dniach 03-06. 09.2019. W przypadku zaistnienia ewentualnych zmian, informacje będą na bieżąco przekazywane dzieciom i rodzicom. Jeśli w stworzonym planie lekcji nie zajdą zmiany (korekty) przedstawiony w całości harmonogram odwozów będzie obowiązywał do odwołania.

 

HARMONOGRAM DOWOZU UCZNIÓW

 

HARMONOGRAM ODWOZU UCZNIÓW NA CZAS 03-06.09.2019