SZANOWNI PAŃSTWO,

W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów systematycznie podejmujemy określone działania wychowawcze i profilaktyczne.
W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), by wzmocnić współpracę między szkołą a środowiskiem domowym ucznia,  utworzyliśmy  „Skrzynkę zaufania”.
Celem naszego działania jest pozyskiwanie od uczniów i rodziców informacji pozwalających nam na szybkie reagowanie w sytuacjach tego wymagających, a to wszystko z zachowaniem anonimowości.

Zachęcamy Państwa również do zapoznania się z materiałami dotyczącymi bezpieczeństwa na następujących stronach internetowych:
https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/tematy/materialy-dydaktyczne/informacje/