Mając na względzie bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do naszej szkoły, w okolicy budynków szkolnych umieściliśmy znaki zakazu wjazdu wraz z tabliczkami informacyjnymi. Uprzejmie prosimy wszystkich chcących wjechać w bezpośrednie sąsiedztwo naszych budynków (również rodziców) o respektowanie powyższych znaków.

Umieściliśmy je ponieważ w ostatnim czasie docierały do nas sygnały, iż nie respektowane jest bezpieczeństwo naszych milusińskich na terenie szkolnym.
Mimo to, że znaki postawiliśmy już w miesiącu marcu to do dnia dzisiejszego zdarzają się liczne przypadki (niezależnie od pory dnia) niestosowaniu się do powyższego zakazu.

Dlatego też uprzejmie apelujemy – zadbajmy wszyscy o bezpieczeństwo dzieci chodzących do naszej szkoły.